De schoolgids

De Rank is een moderne, open, christelijke school. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is die de uitgangspunten van de school respecteert. Vanuit een sfeer van openheid en respect inhoud te geven aan christelijk onderwijs, waarbij de Bijbel onze inspiratiebron is.

De kinderen merken daar elke dag iets van. Iedere dag beginnen en eindigen we met een gebed, een lied of een gedicht. We vertellen Bijbelverhalen en gewone verhalen met een Bijbelse boodschap. Daar praten we over met de kinderen.

Als team dragen wij de openheid en het respect voor elkaar ook uit. Dat verwachten we ook van ouders. Zo zijn we een voorbeeld voor de kinderen.

Deze gids is bestemd voor ouders met kinderen op de school en voor nieuwe ouders. “Nieuwe“ ouders kunnen beslissen of De Rank die school is die ze voor hun kinderen zoeken. Anderen kunnen erin lezen wat De Rank dit schooljaar gaat doen en wat we hebben bereikt.

Ouders zijn welkom op school. Het gaat immers om uw kind. Zij kunnen een afspraak maken met de leerkracht of met de intern begeleider (i.b.-er). Wij vinden het belangrijk om een goed wederzijds contact te hebben met ouders. Van onze kant zullen wij de ouders informeren als er iets is en we vragen van ouders dat zij ook met ons contact opnemen wanneer er vragen zijn of wanneer er iets gemeld moet worden. Daarnaast verwachten wij van de ouders dat zij de professionaliteit van het team respecteren.

Ouders van nieuwe leerlingen nodigen we graag uit voor een intakegesprek. De directie neemt daar, na een gemaakte afspraak, altijd ruim de tijd voor. In het gesprek vertellen we hoe er wordt gewerkt. Hoe we de beste zorg voor uw kind willen realiseren. Tijdens het gesprek krijgt u ook een rondleiding door de school.

We hopen dat U via deze schoolgids voldoende informatie krijgt over onze werkwijze. Voldoende om een keuze te kunnen maken voor een school waar u uw kind acht jaar aan toevertrouwd.

Samen met de kinderen, de ouders, de leerkrachten, het bestuur en de directie vormen we deze school. We zijn een lerende school, steeds werkend aan verbetering. Aan de basis hiervan staat ons geloof. Onze visie uitspraak is:

 “Een school met een hart voor kinderen”

Klik hier om de schoolgids te openen.

Heeft u interesse in de Rank, maak gerust een afspraak met onze intern begeleider Pauline Haagsma. pauline@derank.vcodekring.nl