Kanjertraining

Op school gebruiken wij de Kanjertraining om kinderen te leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. De Kanjertraining is ontwikkeld door drs. Gerard Weide (psycholoog en ex-onderwijzer). Hij ontwikkelde de methode op basis van zijn trainingservaring op sociaal gebied met duizenden kinderen, hun ouders en leerkrachten.

De Kanjertraining algemeen:

De Kanjertraining gaat er vanuit dat mensen verschillende soorten gedrag kunnen vertonen. Je kunt je vervelend, pesterig en bazig gedragen. Dat benoemen we door te zeggen dat je "een zwarte pet" op hebt. Je kunt je ook heel "grappig" gedragen en zorgen dat je constant de lachers op je hand hebt. Dat benoemen we door te zeggen dat je "een rode pet" op hebt. Kinderen kunnen zich ook heel verlegen, teruggetrokken, niet assertief, soms wat "zielig" gedragen. Dan zeggen we dat je "een gele pet" op hebt. Ook kun je je assertief, stevig gedragen. Dan heb je "een witte pet" op. 
 
Bij de Kanjertraining gaat het om twee dingen. Ten eerste dat je leert herkennen welk gedrag er is en dat kinderen leren dat je je op verschillende manieren kunt gedragen. Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. We proberen kinderen hiervan bewust te maken en hen verschillende manieren van reageren aan te bieden. Daarnaast gaat het ook om groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en het veilig is zal vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen. Het doel van de kanjertraining is om de kinderen te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden. In elke groep werken we wekelijks met de Kanjerlessen. Dit kan zijn door voorlezen, in een werkboek werken of door oefeningen en opdrachten te doen.