Overblijfregeling schooljaar 2016 - 2017

Dagen

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  is er tussen de middag de mogelijkheid voor de kinderen om op school over te blijven. 

Opgeven

U kunt als ouder uw kind opgeven voor de overblijf door in te schrijven op de lijsten die in het halletje van de peuterspeelzaal hangen. Dit kan voor een bepaalde dag zijn of voor een vaste dag of dagen. Ook kunt u een e-mail sturen naar: directie@derank.vcodekring.nl. Voor 08:30 uur moet uw melding binnen zijn.

Als het kind op de vaste lijst staat en het komt die dag niet, kunt u dit graag op de lijst van die dag zetten.

Als dit niet gebeurt, wordt het alsnog van de strippenkaart afgeschreven.

Het is voor de coördinator belangrijk om te weten hoeveel kinderen er overblijven, omdat aan de hand van het aantal kinderen de overblijfkrachten ingeschakeld worden. Maar vooral ook om te weten dat het kind overblijft en het dus direct gemeld kan worden als het kind gemist wordt op de overblijf. De medewerkers kunnen dan tijdig actie ondernemen.

Gegevens van de leerling

Van iedere leerling moet er een ingevuld formulier aanwezig zijn met belangrijke adressen, telefoonnummers en andere belangrijke informatie die van toepassing kan zijn tijdens de overblijf. Elke nieuwe leerling krijgt zo’n formulier mee. Omdat het van belang is dat de formulieren actueel blijven, krijgen ze jaarlijks aan het begin van het nieuwe schooljaar een nieuw formulier mee.

Kosten

Om over te blijven moet er een strippenkaart worden gekocht.

Deze kaart kost 20 euro en is goed voor 10x overblijven.

Ook kunt u per jaar betalen. Hieronder een overzicht van de kosten per schooljaar.

1x per week

2x per week

3x per week

4x per week

€ 75,00

€ 150,00

€ 225,00

€ 300,00

Zowel de strippenkaart als de jaarkaart kunt u overmaken naar IBAN nummer

NL 31 RABO 036.54.47.773 t.n.v. PCBS de Rank o.v.v. naam kind plus groep. Het bedrag moet binnen 4 weken nadat de school begonnen is op de rekening staan.

De kaart blijft op school. Uw kind krijgt een briefje mee met de datum erop voor de laatste strip, zodat er op tijd een nieuwe kaart kan worden gekocht. Wanneer de kaart vol is krijgt uw kind de kaart mee naar huis.

Bij het verlaten van de school wordt het bedrag dat nog openstaat op de strippenkaart aan u terug betaald (dat gebeurt alleen als u dit zelf aangeeft). Als aan het eind van het schooljaar er nog een tegoed staat op de kaart, mag dit mee naar het volgende schooljaar.

Kinderen nemen geld mee onder verantwoording van de ouders. Wanneer het kwijt raakt, moet de overblijf alsnog worden betaald.

Overboeken naar de rekening heeft onze voorkeur.

Wanneer er voor een kind 3x niet betaald is, mag hij/zij geen gebruik meer maken van de overblijf totdat het achterstallige bedrag betaald is.

Negatief gedrag

Bij het vertonen van negatief gedrag waardoor het overblijven verstoord wordt, zal de overblijfkracht proberen het probleem met het betreffende kind op te lossen. De coördinator zal hierover worden ingelicht. Blijft het kind problemen geven dat zal er een gesprek volgen met de coördinator en het hoofd van de school.

Bij herhaling van de problemen wordt er door de coördinator of het hoofd van de school, in overleg, contact opgenomen met de ouder of verzorger van het kind. Na het gesprek mag het kind het nog 1 week proberen. Blijft het probleem zich voordoen, dan mag het kind niet meer overblijven.

Etenswaren tijdens de overblijf

Er mogen geen frisdranken met prik gedronken worden tijdens het overblijven.

Het is niet toegestaan een lolly te eten tijdens het overblijven.

Het gebeurt regelmatig dat een kind zijn/haar broodtrommel en beker los bij zich heeft. Een goede tas is erg prettig. Het voorkomt ook dat er spullen kwijtraken! Uw kind hoeft ook geen snoep mee te nemen, wij hebben een snoeppot zodat elk kind dezelfde hoeveelheid snoep krijgt.

Bij de klassen staan mandjes waar de kinderen hun overblijfspullen in kunnen leggen (het is handig als de naam op brooddoos en beker staat). De overblijfspullen worden verzameld in de ochtend en in de koelkast bewaard.  Vlak voor etenstijd wordt het eten op de tafels in de hal gezet, zodat de kinderen lekker vers eten hebben.

Het komt wel eens voor dat een kind zijn lunch vergeten is, of dat hij plotseling toch moet overblijven. Voor deze incidentele gevallen hebben wij altijd wat brood en beleg op school. Ieder kind kan dus lunchen. Ook krijgen de kinderen een stuk fruit bij de overblijf.

Verloop van de overblijf

De overblijfkrachten zijn uiterlijk om 11.30 uur aanwezig. De kinderen zoeken een plek aan tafel in de hal. Er wordt een moment van stilte gevraagd, waarin de kinderen kunnen bidden.

Na het eten kunnen de kinderen die klaar zijn alvast gaan spelen, bij goed weer bij voorkeur buiten. Onder het eten wordt de strip afgetekend en zo nodig een brief geschreven en uitgedeeld. Bij goed weer wordt er buiten op het schoolplein gegeten. Er worden banken buiten gezet waarop de kinderen kunnen zitten. Ook daar wordt er gebeden voor het eten.

Als een kind per ongeluk zijn eten laat vallen en het zit onder het zand, wat buiten gebeuren kan, dan is er de mogelijkheid dat een van de moeders naar de bakker gaat voor een nieuw broodje. Dit wordt dan betaald uit de pot. Ook zijn er pakjes drinken aanwezig voor het geval dat een kind zijn beker omgooit. Na het eten wordt er gespeeld. Als het tijd is om op te ruimen helpt iedereen mee.

Telefoonnummers

Coördinator:

Rita Storm       0181-218051 / 06-46077062

                        directie@derank.vcodekring.nl