De medezeggenschapsraad

Op deze site willen we kort weergeven wat een Medezeggenschapsraad (MR) is en waarom deze van belang is. Daarnaast hopen we ook reacties van u als ouder te krijgen. Met informatie op de website en in de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wat is een Medezeggenschapsraad?

Op elke school in Nederland is een MR actief. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten en komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar om over belangrijke zaken te overleggen. Het 1e half uur van de MR vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom.

Waarom is de MR belangrijk?

Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten en/of ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de directie. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders als van leerkrachten in overleg met de directie tot bepaalde standpunten komen, waarin iedereen zich kan vinden. We hebben tenslotte allen tot doel om de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen zo optimaal mogelijk te laten zijn.

De taken van de MR

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals:

  • de kwaliteit van het onderwijs
  • aanstellingsbeleid/formatieplan
  • begroting
  • schoolgids
  • veiligheid op school & zorgplan

De MR houdt zich dus vooral bezig met de uitvoering van het beleid.

Wat kunt u van ons het aankomende jaar verwachten?

Door informatie te verstrekken op de website van school en in de nieuwsbrief, proberen we de ouders en het personeel op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen.

Een stuk “feedback” van ouders kan richting geven aan de koers die de leden van de MR moeten bewandelen.

Komend jaar zal onze aandacht gericht zijn op onder meer de communicatie met ouders en ouderbetrokkenheid, ontwikkeling meer –en/of hoogbegaafde leerlingen en kleuters met ontwikkelingsvoorsprong. En daarnaast worden de ontwikkelingen voor het speciale onderwijs op de voet gevolgd.

De leden van de MR

De MR heeft leden. In het basisonderwijs zijn dat ouders en leerkrachten. Alle ouders en personeelsleden mogen een voorkeursstem uitbrengen op een nieuw te kiezen MR-kandidaat. Een ieder kan zich verkiesbaar stellen.

De MR bestaat uit 2 geledingen: 3 ouders en 3 leerkrachten. De zittingsduur van alle MR-leden is 3 jaar.  Hierna volgen er verkiezingen.

Hoe is de MR te bereiken?

Voor nadere informatie, vragen of opmerkingen kunt u altijd bij één van de leden van de MR terecht.

De MR is ook te vinden op de website van onze school, welke is te bereiken via www.pcbsderank.nl, onder het kopje “ouders”.

Ook heeft de MR een eigen postbakje. Deze vindt u in de lerarenkamer van school.

Tot slot zijn wij ook bereikbaar via het e-mailadres: mr@derank.vcodekring.nl

Even voorstellen:

Joost Verheij (voorzitter)

Jeannette van Dalsem (secretaris)

Dominic Bennis

Veronica Hazenbroek

Afke Holwerda

Sabine de Jong 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD, “DE RANK”


PCBS De Rank

Jan van Goyenstraat 4

3181 HE Rozenburg

tel. 0181-214972

mr@derank.vcodekring.nl

 

Huishoudelijk regelement MR

In de link hieronder vindt u het huishoudelijk regelement van de medezeggenschapsraad van PCBS De Rank.

Huishoudelijk regelement