Welkom bij groep 6! Onze juffen zijn Jolanda en Veronica. We hebben veel lessen in de week. Natuurlijk taal, spelling en rekenen, maar ook verkeer, begrijpend- en technisch lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, muziek, schrijven, crea en de kanjertraining.

Bij de kanjertraining leren we om op een goede manier voor onszelf op te komen en we zijn blij dat dit steeds beter lukt!

Ook hebben we op dinsdag gymles en op donderdag zwemles!

Elke week krijgen we huiswerk; een maakopdracht. Hier krijgen we 1 week de tijd voor. Ook moeten we een boekbespreking geven, een krantenartikel bespreken en een werkstuk maken.

Houd de Facebookpagina van de Rank in de gaten voor meer foto's van groep 6!