Welkom bij groep 4!

In groep 4 zitten op dit moment 26 kinderen. Sabine en Suzanne zijn hun juffen.

In groep 4 hebben we elke dag technisch lezen, taal, spelling en rekenen. Ook schrijven we drie keer in de week. Hierbij komen dit jaar onder andere de hoofdletters aanbod.

In groep 4 leren we dit jaar de tafels, daar moeten we hard op oefenen. Ook leren we rekenen tot en met 100.

Bij spelling en taal leren we allerlei nieuwe regels, zoals wat een zelfstandig naamwoord is en of je iets met een v of een f schrijf. Belangrijke spellingsregels worden dit jaar aangeboden. De eerste is ‘Schrijf het woord, zoals je het hoort!’. Per week leren we een nieuwe categorie.