Groep 4/5

Welkom bij groep 4/5!

In groep 4 zitten op dit moment 19 kinderen en in groep 5 zitten 7 kinderen. Juf Veronica is er op maandag en dinsdag, Juf Suzanne op donderdag en vrijdag. De woensdag werken de juffen om de week.

In groep 4 hebben we elke dag technisch lezen, taal, spelling en rekenen. Ook schrijven we drie keer in de week. Hierbij komen dit jaar onder andere de hoofdletters aanbod.

In groep 4 leren we dit jaar de tafels, daar moeten we hard op oefenen. Ook leren we rekenen tot en met 100.

Bij spelling en taal leren we allerlei nieuwe regels, zoals wat een zelfstandig naamwoord is en of je iets met een v of een f schrijf. Belangrijke spellingsregels worden dit jaar aangeboden. De eerste is ‘Schrijf het woord, zoals je het hoort!’. Per week leren we een nieuwe categorie.

Iedere dag krijgen ook de kinderen van groep 5 technisch lezen d.m.v. de methode Station Zuid. Rekenen doen we met 'Wereld in Getallen', taal met 'Taal op maat', spelling met 'Spelling op Maat'. Met de methode Nieuwsbegrip oefenen de kinderen iedere week met begrijpend lezen a.d.h.v. actuele nieuwsberichten. Om netjes te leren schrijven gebruiken we de methode 'Handschrift' en schrijven we met vulpen!

We gymmen met zijn allen op dinsdag en we zwemmen op vrijdag.