In groep 3 zitten 25 kinderen en hun juf is Marleen.

Het programma van groep 3 in de ochtend altijd uit lezen, schrijven en rekenen. In de middag hebben we ook vakken als wereldoriëntatie, tekenen, muziek, gym en handvaardigheid. Vaak hebben we hier ook nog een extra instructie voor lezen of rekenen.

Het leren lezen doen we m.b.v. de methode "Veilig Leren Lezen". In een leuk thema worden woordjes aangeboden waarvan minimaal één letter moet worden onthouden. Hiermee wordt via het digitale bord, oefeningen in een werkboekje het leesproces ontwikkeld. Na een half jaar kennen de kinderen de letters heel vlot en kunnen er al boekjes gelezen worden. De tweede helft van het jaar bestaat uit het sneller leren lezen en krijgen de kinderen al wat spellingregels. Leren lezen is veel oefenen. U kunt gratis lid worden van de bibliotheek, hier zijn boekjes die aansluiten bij onze methode bij elkaar gezet.  Zo kan er  lekker met pappa of mamma even samen gelezen worden.

Met rekenen beginnen we erg makkelijk. We hebben het over meer/ minder en krijgen de kinderen een goed overzicht in hoeveelheden en de telrij. Dit is nodig om te begrijpen wat een sommetje is, wat erbij en eraf is. Uiteindelijk kunnen de kinderen de sommetjes t/m 10 snel maken, begrijpen ze sommetjes t/m 20 en hebben ze inzicht in de telrij t/m 100. Ook zijn we bezig met meten, wegen en inhoud.

Met schrijven oefenen we gelijk de letters die we op de dag leren om in een schrijfletter te schrijven. We oefenen de schrijfletters met mooie lussen boven en onder. Ook schrijven we regelmatig de cijfers in een daarvoor speciaal oefenschriftje.