Hallo allemaal, wij zijn groep 2 van basisschool de Rank in Rozenburg. Onze juf is Roshni.

Wij werken veel in kleine groepjes. Zodat we allemaal aan de beurt komen om met onze juf te werken.

Wij leren in groep 2 al goed samen werken. We zijn al bezig met de cijfers van 1 tot 20 en leren de cijfers in goede volgorde te zetten. Ook weten we welk cijfer er ontbreekt in een reeks.

Wij zijn ook al bezig met letters, welke letter hoor je in het begin en welke op het einde. Op het einde van groep 2 moeten wij 16 letters beheersen. Belangrijk is dat wij weten aan welke kant we moeten beginnen met lezen.

We proberen elke dag op een fijne en prettig manier met elkaar om te gaan. Dat is niet altijd gemakkelijk. Maar als we duidelijk zijn naar elkaar en vertellen wat we niet fijn vinden en wat we wel fijn vinden dan komt het goed.