De juffen van groep 1 zijn Afke en Laura.

Voor kinderen vinden wij het belangrijk dat zij zich veilig en vertrouwd voelen in de klas. De juffen doen hun uiterste best om dit iedere dag voor ieder kind te realiseren. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het zelfstandig maken van de kinderen. Kinderen/mensen krijgen immers een goed gevoel bij het zelfstandig uitvoeren van allerlei taken. Naast zelfredzaamheid gaat het op school ook om allerlei leerdoelen. In groep 1 leren we veel door samen spelen maar ook door voor- en nadoen. We tellen regelmatig met elkaar en denken na over veel woorden. Het uitbreiden van de woordenschat is een belangrijke invalshoek binnen onze groep. Later in het schooljaar leren we rijmen.

Op school willen we dat onze leerlingen goed met elkaar omgaan. Door de KANJERTRAINING leren wij kinderen dat vertrouwen in elkaar de basis is. In een onderlinge dialoog leren kinderen duidelijk te zeggen wat zij als vervelend ervaren. Door de basis van vertrouwen wordt er goed naar elkaar geluisterd en gaan we respectvol met elkaar om. Deze KANJERTRAINING geldt voor groep 1 t/m 8.

Bent u nieuwsgierig hoe het erin de praktijk aan toegaat kom gerust eens langs en maak een afspraak zodat u tijdens uw bezoekje de school kunt bekijken, kunt kennismaken met de leerkrachten en uw vragen aan ons kunt voorleggen.